top of page
  • Skribentens bildHelena-Magdalena Ivekrans-Nätt

Jupiter konjunktion Uranus 21/4, 2024


Årets största astrologiska händelse står för dörren!Det sker strax efter förmörkelsetiden som påbörjas med fullmånen i Vågen den 25/3 och avrundas med nymånen i Väduren den 8/4. Jag skriver mer om det i ett annat inlägg.

Dessutom är Merkurius retrograd under denna förmörkelsetid så den blir än mer rörig och intensiv. Men mer om det i ett annat inlägg.


Expansiva lyckoplaneten Jupiter möter förändringarnas planet Uranus i en konjunktion i Oxen tecken! Så låt oss fokusera på det stora och omvälvande mötet mellan de yttre planeterna Jupiter och Uranus, som sker på 21:49* i Oxens tecken den 21/4 CET.

Oxens tecken står för resurser. Det står för ekonomi, investeringar och personliga resurser.

Senast Jupiter och Uranus möttes var för 14 år sen, då i Vattumannens tecken, i maj 2000. Det kan tolkas som att det var det som skapade bland annat den stora it-bubblan, (dot.com) som senare sprack med stora effekter på samhället.


1942


Blickar vi då tillbaka till senaste gången Jupiter och Uranus möttes i stjärntecknet Oxen var för 80 år sen för den sista gången Jupiter och Uranus bildade en konjunktion i Oxen var 1942, mitt under Andra världskriget.

Det var en turbulent och kraftfull tid i världen, med stora politiska och sociala förändringar som pågick både under och efter kriget. Under 1942 skedde flera viktiga händelser i världen, som till exempel att USA anslöt sig till andra världskriget, att den nazistiska Förintelsen nådde sitt värsta, och att Sovjetunionen gjorde en vändpunkt i kriget med sin seger i slaget vid Stalingrad. Det var också under denna tid som Manhattanprojektet startade, vilket skulle förändra världen för alltid.


April 2024


När Jupiter och Uranus möts i Oxen den 21/4, 2024, kommer det att skapa en kraftfull konjunktion som bara händer ungefär en gång var 14:e år.


Denna ställning har en förmåga att utlösa innovation, kreativitet och framsteg inom de områden som Oxen styr över, som till exempel ekonomi, materiella tillhörigheter och vår relation till jorden. Detta kan betyda oväntade ekonomiska vinster, genombrott i miljöteknologi eller en ny synvinkel på vår relation till materiella ting.


Världsläget kan definitivt påverkas av denna kraftfulla konjunktion mellan Jupiter och Uranus. De oväntade förändringar och uppdagande som kan ske under denna tid kan leda till både möjligheter och utmaningar för världsledarna och samhället i stort.


Till exempel kan den ekonomiska instabiliteten leda till förändringar i världens ekonomiska maktordning, med nya spelare som framkommer och traditionella makthavare som får utmana sina positioner. Under den kommande konjunktionen mellan Jupiter och Uranus i Oxen, kan vi se att nya, decentraliserade ekonomiska system som, till exempel, kryptovalutor och dessa kan utmana traditionella, centraliserade ekonomiska institutioner som bankerna och centralbankerna. Detta skulle kunna leda till en förskjutning i ekonomisk makt från traditionella makthavare till nya, decentraliserade aktörer.


Det är också möjligt att vi kan få se fler uppror och demonstrationer som leder till sociala förändring i länder som är instabila, förändring i länder som upplever politiska eller sociala förändringar, uppror eller oroligheter. Under en Jupiter-Uranus konjunktion kan vi se förändringar i sådana länder, som exempelvis:


Revolutioner: Länder med oroligheter kan uppleva snabba och dramatiska förändringar i deras regeringar och politiska system.

Sociala rörelser: Vi kan se nya sociala rörelser som uppstår och växer, som till exempel: klimataktivism, mänskliga rättigheter eller kampen mot rasism.

Detta eftersom Uranus är känd för att representera revolution och omvälvningar.


När det gäller länder som kan få det tuffast astrologiskt under den kommande Jupiter-Uranus konjunktionen i Oxen, så pekar fingret i första hand mot länder som redan ligger i ett instabilt politiskt läge. Länder med starka ekonomiska och militära intressen, som USA, Ryssland och Kina, kan möta utmaningar när det gäller att anpassa sig till de snabba förändringar som denna transit kan bringa.


Men även länder inom Europa kan komma att påverkas av detta, särskilt de som är politiskt splittrade eller som redan lider av ekonomisk och social oro.

Så vi kan förvänta oss snabba och oförutsägbara händelser som påverkar hela världen under april. Nya spännande innovationer, uppfinningar och lösningar väntar oss alla.

Denna Jupiter/ Uranus konjunktion påverkar oss alla personligt på olika sätt, beroende på var i våra horoskop den sker.


Jag har skrivit några rader om alla stjärntecken som en glimt om vad som är på gång i ditt liv i april!
Astrolog: Helena-Magdalena Ivekrans-Nätt1 604 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page