top of page
  • Skribentens bildHelena-Magdalena Ivekrans-Nätt

Lucka 6


Lucka 6I dagens lucka får du lära dig att balansera dina chakran med hjälp av pendel. Man kan balansera sina chakran på många olika sätt till exempel genom meditation, kristaller eller vilket sätt du nu föredrar. Jag berättar i videon hur du gör. Här är en text om våra olika chakran som du kan ha för att komma i håg.

I filmen råkar jag säga fel. Jag kallar även det sakrala chakrat för solarplexuschakrat, men här kan du läsa om våra olika chakran.


Rotchakra – Röd

(binjurarna)

I am – Jag är

Vårt rotchakra är beläget vid våra privata delar. Det är vårt rotchakra som länkar oss till den fysiska världen och

utgör grunden för oss att bygga och utveckla vår personlighet. Detta är chakrat som bidrar till att vi är jordade, stabila och trygga. När det fungerar fullt ut så känner vi oss närvarande här och nu och är anslutna till den fysiska kroppen. När vårt rotchakra är välbalanserat känner vi oss kraftfulla och jordade.


Sakralchakra – Orange

(könskörtlarna: äggstockar/testiklar)

I feel – Jag känner

Vårt sakralchakra är beläget strax ovanför naveln. Detta chakra utgör centrum för vår sexuella energi och våra käns-

lor. Det är här vi balanserar friheten att ge och ta emot känslor i alla våra relationer. Här sitter även känslorna i våra olika relationer, vilket innebär att det är via detta chakra vi kan bli känslomässigt manipu- lerade.


Solarplexuschakra – Gul

(mjälten)

I do – Jag gör

Vårt solarplexuschakra är beläget vid solarplexus. Detta chakra är vårt kreativa chakra. Det har även att göra med vår

självkänsla och med vårt sätt att uttrycka oss själva. Man kan säga att självförverkligande skapas här.


Hjärtchakra – Grön/Rosa

(thymus)

I love – Jag älskar

Vårt hjärtchakra är beläget i höjd med hjärtat, mitt i kroppen.

Det är vårt hjärtchakra som står för hur vi tillåter oss själva att bli älskade, samt vår förmåga att kunna ge kärlek. Hjärtchakrat är det mittersta chakrat i vår fysiska kropp och det är vår transformator. Här finns vår förmåga att känna kärlek, medkänsla och kärleken till alltet.


Halschakra – Ljusblå

(sköldkörteln)

I speak –Jag talar

Vårt halschakra är beläget vid halsgropen. Det är här känslor omvandlas till uttryck på olika sätt; genom

tal och sång, men också genom skrift. Detta är vårt första mediala chakra och det handlar om att säga sin sanning, att våga och att ha kraft att kunna ge uttryck för det man står för och tror på. Eftersom halschakrat sträcker sig ända ut i fingerspetsarna har även skrivandet med detta chakra att göra.


Tredje Ögats Chakra – Indigo

(tallkottkörteln)

I see – Jag ser

Detta chakra är beläget strax ovanför våra ögonbryn.

Det är vårt ”tredje öga-chakra” och tallkottkörteln som är vårt inre seende. Det står för att vi ser klart, att vi ser igenom illusionerna och att vi ser vår sanning. Här kan vi även nå vår fantasi och vår för- måga att kreativt visualisera.


Kronchakra – Violett

(hypofysen)

I understand – Jag förstår

Vårt kronchakra är beläget mitt på hjässan. Det är detta chakra som förbinder oss med Universum och det är

här vi öppnar upp och gör oss mottagliga. Kronchakrat är även kopplat till vårt högre medvetande.


(Ur boken Lev i ljuset – Lär dig kanalisera, Helena-Magdalena Ivekrans-Nätt, 2022)


Ljus och kärlek, Helena-Magdalena
83 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page