top of page

AstronumerologiKAPITEL 7. ASTRONUMEROLOGI – DINA MAGISKA TAL

Exempel ur boken LEV INTUITIVT – HITTA DITT LIVS HÖGRE SYFTE


Astronumerologi för namnet Vi kan också räkna ut siffrorna för våra namn. När du ska göra det skriver du upp ditt namn och tar därefter fram de olika talen, så som jag gjort i exemplet nedan. Just namn är väldigt intressanta eftersom vi på vår väg genom livet kan välja att byta namn.

Då förändras inte bara namnet, utan även vibrationerna genom siffrorna som bokstäverna i det nya namn repre- senterar. Har du bytt namn? Räkna ut och jämför! Det är spännande att se hur saker och ting i livet kan ha förändrats efter namnbytet.

Talet 1 harmonierar med bokstäverna A, I, J, Q, Y, Å och Ä

Talet 2 harmonierar med bokstäverna B, K och R

Talet 3 harmonierar med bokstäverna C, G, L och S Talet 4 harmonierar med bokstäverna D, M och T

Talet 5 harmonierar med bokstäverna E, H, N och X

Talet 6 harmonierar med bokstäverna U, V och W

Talet 7 harmonierar med bokstäverna O, Z och Ö

Talet 8 harmonierar med bokstäverna F och P H E L EN A - M A G D A L E N A (Helena) 5 + 5 + 3 + 5 + 5 + 1 (= 24 = (Magdalena) 4 + 1 + 3 + 4+ 1 + 3 + 5 + 5+ 1 (= 27 = 2 + 7 = 9) I V E K R A N S - N AT T (Ivekrans) 1 + 6 + 5 + 2 + 2 + 1 + 5 + 3 (= 25 = 2 + 5 = 7) (Nätt) 5 + 1 + 4 + 4 = (14 = 1 + 4 = 5)

Mina olika namn bildar alltså talen 6 + 9 + 7 + 5 = som tillsammans bildar talet 27 som blir det enkla talet 9.

Dubbelt tal: 6 + 9 + 7 + 5 = 27 blir det enkla talet = 9 Mars

I denna bok tar jag enbart upp de enkla talen. Om du är bevandrad i tarotkort så hittar du de dubbla talen upp till 21 i taroleken. Jag lärde mig astronumerologi genom boken Livsguide av Linda Goodman. Om du är intresserad av att lära dig mer om astronumerologi föreslår jag att du försöker få tag på den på Bokbörsen, då den är slutsåld på förlag sedan länge. 2 + 4 = 6)

Din personlighet utifrån dina siffror Nu när du har räknat fram flera olika tal är det dags att ta reda på vad de symboliserar och därmed säger om dig.

Talet 1 Talet 1 harmonierar med solen och symboliserar kreativitet, beskydd och välvilja. Personer med talet 1 har en stark känsla av egenvärde och en uttalad motvilja att ta kritik. De är originella, kreativa, har hög energi och är väldigt bra på att organisera saker och ting. Här finner vi också ett hjärta av guld och ett behov av att skydda de svaga. Ettor är också väldigt stolta och när deras stolthet såras förlorar de alla sina goda sidor och kan bli mycket tråkiga att ha och göra med. För ettor är älska och att älskas lika livsnödvändigt som luften de andas.

Talet 2 Talet 2 harmonierar med månen och symboliserar fantasi, föräldraskap, känslighet och intuition. Tvåor är drömmare med benägenhet att vara lite osäkra när det kommer till sådant de inte känner till. De är väldigt fantasifulla, kreativa, konstnärliga och uppfinningsrika. Tvåor är också mycket romantiska och håller gärna kvar vid dem de älskar. De kan ha svårt att släppa taget om såväl ägodelar (de är samlare) som människor. Personer med talet två är hemlighetsfulla, och låter sällan eller aldrig andra veta vad de har i sikte. De är experter på att få andras förtroende men inte lika bra på att dela sina egna inre känslor och tankar. De vill gärna hjälpa människor och många har också mediala gåvor.

Talet 3 Talet 3 harmonierar med planeten Jupiter och symboliserar idealism, högre utbildning, religion samt resor i främmande länder. Det är ett positiv tal som bidrar med rörelse och expansion. Treor är visionärer och mästare på att få saker och ting att expandera. De är sannings- sägare och väldigt ärliga, söker gärna efter sin livsfilosofi, sin religion och sitt sätt att se på livet. De tycker också om att lära sig saker och kan vara ”den eviga studenten”. Samtidigt som de är visa filosofer kan de vara väldigt barnsliga och roliga.

Talet 4 Talet 4 harmonierar med planeten Uranus och symboliserar individu- alism, originalitet, uppfinningsrikedom och tolerans. Det är talet för okonventionellt beteende och plötsliga oväntade händelser men också det tal som associeras med genialitet. Fyror är ofta annorlunda på ett härligt och spännande sätt, och de älskar att chockera sin omgivning. De tänker gärna utanför boxen och följer inte strömmen utan går sin egen väg. De är profetiska och mästare på att se kommande trender och vad som ska ske i framtiden.

Talet 5 Talet 5 harmonierar med planeten Merkurius och symboliserar kom- munikation, rörelse och flexibilitet. Det är intellektets, skriftens och den verbala kommunikationens tal. Personer med talet 5 är ofta artiga, charmiga, har talets gåva och har inga problem att ge svar på tal. De är bra på detaljer, och jobb som korrekturläsare, författare, skribent eller journalist passar dem. De är logiska till sin läggning, vilket innebär att de kan prata ihjäl såväl sina som andras känslor. Femmor är ofta omtyckta då de är supersociala och verkligen vet hur man för sig i sociala sammanhang.

Talet 6 Talet 6 harmonierar med planeten Venus och symboliserar kvinnlig- het, medkänsla, fred samt pengar. Talet 6 är också kärlekens, roman- tikens och de sköna konsternas tal. Personer med talet 6 verkar på ett magnetiskt sätt dra till sig människor, lycka, flow och pengar. De har en lugnande inverkan på människor, älskas verkligen av sina vän- ner och är väldigt hängivna i såväl kärlek som vänskap. De är födda romantiker, kärleksfulla till sin natur och deras kärlek är mer idealis- tisk och tillgiven än sinnlig. Sexans vibration harmonierar även med kärleken till konst och musik, och de älskar att göra världen till en vackrare plats. Sexor har en magisk förmåga att attrahera pengar och de tycker om att ha det lyxigt omkring sig.

Talet 7 Talet 7 harmonierar med planeten Neptunus och symboliserar and- lighet, känslighet, medkänsla och mystik. 7 är illusionernas och be- drägeriernas tal men också det spirituella talet som kan plocka ner himmelriket på jorden. Sjuor har stark intuition och mediala gåvor, är intresserade för mystisk, det esoteriska och spirituella. Inte sällan vill sjuor spendera en eller flera längre perioder utomlands, kanske för att kunna söka sitt sanna ursprung och vandra sin själsliga väg. De är konstnärligt lagda och har en känslig natur.

Talet 8 Talet 8 harmonierar med planeten Saturnus och symboliserar visdom, erfarenhet, tålmodighet och ansvarsfullhet. För en åtta är ekonomisk trygghet, försiktighet, restriktioner, självdisciplin och behärskning viktigt. Åttor är ofta lite tysta, reserverade och blyga vilket gör att deras starka ledarförmåga och vilja att nå toppen inte alltid skiner igenom. De passar väldigt bra som lärare och de utmärker sig verkligen genom sin uthållighet, sitt tålamod och sin inre styrka.

Talet 9 Talet 9 harmonierar med planeten Mars som symboliserar handling, mod, initiativ och konflikt. Talet är originalitetens och initiativtaga- rens tal. Nior är en kraft att räkna med och de har hög energi och stort mod, är envisa och beslutsamma, samtidigt som de kan vara sårbara och naiva. Eftersom de är väldigt aktiva och kan agera impulsivt kan de behöva lära sig att inte agera i affekt. De är raka och tydliga och uttrycket ”det du ser är det du får” stämmer väl in på dem. Nior har mycket överskottsenergi och den gör de av med genom att vara aktiva, träna och hålla i gång.


254 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page