top of page

ÅRSHOROSKOP 2022Ett nytt spännande år står för dörren.

Du hittar horoskopen för alla stjärntecken lite längre ner. Läs gärna både ditt stjärntecken och ditt ascendenttecken om du känner till det.

Här kan du läsa de stora astrologiska händelserna för 2022, sedan kan du läsa i vilka livsområden de berör de olika stjärntecknen. Dessutom så hittar du mina månadshoroskop i tidningarna Nära och Tara och min veckobaserade astroguidning på tidningen Näras hemsida: https://www.tidningennara.se/artiklar/astroguidning/

Astrologiska händelser under 2022


2022 står för dörren och bara talet med tre tvåor känns så balanserade. 2 är förknippat med Månen, vår inre känslovärld och vår intuition. 222 tillsammans blir talet 6 som är förknippat med Venus, kärlekens planet och även den planet som styr de sköna konsterna.

När året startar är Venus retrograd, då laddas den feminina energin och denna gång tillsammans med mäktiga Pluto. Så när Venus vänder direkt igen den 29/1 så kan vi förvänta oss att fler kvinnor kommer ta plats i maktens korridorer och eftersträva mer harmoni och balans i vår värld!


Lyckoplaneten Jupiter som bidrar med expansion och flöde befinner sig under årets första månader i Fiskarnas tecken och Jupiter är vår guru som bidrar med visdom och Fiskarna är det mest spirituella tecknet så det är en väldigt fin aspekt!

I februari bildar Jupiter, i Fiskarna en spännande sextil till Uranus, i Oxen. Det är ett expansivt, spännande och härligt möte! Jupiter står för expansion, frihet och växande och Uranus står för nytänkande, framtidsvisioner och att gå nya vägar. Det är en transit som verkligen kan ge oss människor på jorden nya visioner om framtiden.

I april möts Jupiter och Neptunus i en konjunktion i Fiskarna. Wow! Det är ännu en fantastisk transit! Jupiter står för vårt högre medvetande och Neptunus står för vårt själsliga jag och dessa båda möts i drömmande, andliga och intuitiva Fiskarna. Det kommer att ge en underbar tid fylld av själfull visdom, intuitionen är väldigt kraftfull och vi kan få visioner om oss själva och vår framtid. Att känna vårt kall och hur det expanderar och att vi blir mer klara över vår inre visdom.


Fiskarna påbörjade redan i somras en ny 12-årscykel och nu tar den fart under 2022. Mellan januari till 11/5 befinner sig Jupiter i Fiskarna och går sedan vidare in i Väduren! Så både Fiskar och Vädurar kan förbereda sig på ett helt fantastiskt år! Under tiden 11/5 – 29/10 strålar Jupiter i Väduren, därefter backar Jupiter åter in i Fiskarna och stannar där till 21/12 då han åter besöker Väduren.


Saturnus befinner sig även 2022 i Vattumannen och där är temat att det gamla traditionella möter det nya alternativa. Vattumannen är ett futuristiskt tecken som bidrar med att vi vill komma tillsammans och skapa nya alternativa möjligheter för vår framtid. Saturnus vill behålla det konservativa, så detta är en intressant placering när det gamla möter det nya.


Allt som har med internet och distans att göra styrs av Vattumannen och vi kan blicka bakåt och se hur världen sedan 2020 verkligen utvecklat många möjligheter med distansarbete.

Uranus befinner sig även i år i Oxen. Uranus är Vattumannens styrare och står för att väcka upp, skaka om och blicka mot framtiden. Oxen som är ett jordtecken och står för våra resurser, inte minst Moder Jords resurser och hur dessa ska förvaltas. Uranus vill skapa nya alternativa sätt att värna om våra resurser.


Neptunus befinner sig även under detta år hemma i sitt eget tecken Fiskarna och bidrar med att intresset för det andliga fortsätter att öka och att vi eftersträvar en mer harmonisk värld.


Pluto befinner sig även detta år i Stenbocken. Pluto står för transformation, liv och död. Att förändra det som inte längre är verksamt. Detta sker i traditionella Stenbocken som även det eftersträvar det konservativa.

Så vi är i ett gigantiskt skifte där det gamla får ge vika för det nya och 2022 kan vi se fram emot att världen blir mer balanserad igen och att vi kan blicka mot nya horisonter!

Under årets första månader så bildar lyckoplaneten Jupiter mycket fina transiter, vilket bidrar med en härlig känsla av nystart, flow och expansion!


Det kommer ske flera stora skiften de kommande åren.

Saturnus går vidare in i Fiskarna i mars 2023 efter att ha befunnit sig i Vattumannen sedan 2020

Uranus går in i Tvillingarna juli 2025 efter att ha befunnit sig i Oxen sedan 2018

Neptunus går in i Väduren mars 2025 efter att ha varit i Fiskarna sedan 2011

Pluto går in i Vattumannen mars 2023 efter att ha befunnit sig i Stenbocken sedan 2008

Eclipserna:

Årets månförmörkelser och solförmörkelser sker i Oxens och Skorpionens tecken. Den första eclipseperioden sker mellan den 30/4 då det är nymåne i Oxen med delvis solförmörkelse och 16/5 då det är fullmåne med total månförmörkelse i Skorpionen.


Den andra eclipseperioden sker mellan den 25/10 då det är nymåne i Skorpionen med delvis solförmörkelse och den 8/11 då det är fullmåne i Oxen med total månförmörkelse. Så det är mycket fokus på ekonomi och värderingar under detta år. Under respektive stjärntecken kan du läsa i vilka hus (livsområden) dessa eclipser sker för ditt stjärntecken.


14/1 – 4/2 Merkurius retrograd 10*Vattumannen – 24* Stenbocken10/5 – 3/6 Merkurius retrograd 4* Tvillingarna till 26* Oxen10/9 – 2/10 Merkurius retrograd 8* Vågen – 24* Jungfrun


Mars retrograd 25* i Tvillingarna den 30/10 – 12/1 2023 på 8* Tvillingarna
Väduren 21/3 – 19/4


Det är ett underbart spännande år för dig 2022!


Vid årets början är Venus i konjunktion med Pluto i ditt tionde hus för karriär och livsplaner. Det ger dig möjligheten att fundera på vad du verkligen längtar efter. Lyssna till din intuition och låt dig själv förändras i djupet av dig själv. Jupiter befinner sig under första delen av året i ditt 12:e hus, ditt själsliga hus och din intuition och guidning är klar och tydlig.

Det är en bra start på året för detta året är ett år då du kan skapa stora förändringar i ditt liv då Jupiter besöker ditt tecken. Jupiter bildar fina aspekter till Uranus under denna tid vilket bidrar med nya tankar och idéer under våren. Våga tänk utanför boxen. Dessutom så möts Jupiter och Neptunus i ditt tolfte hus, det är en så otrolig vacker och själfull aspekt så meditera och lyssna till din guidning så blir du mer klar över vem du är och vad du vill!


Lyckoplaneten Jupiter befinner sig i Väduren från mitten av maj till slutet av oktober! Det är en underbar tid med nya möjligheter för dig. Det påbörjar en ny 12-årscykel och det är dags för dig att skapa och leva dina drömmar. Väduren du är en ledare och det är dags för dig att hitta din livsuppgift! Att ta ditt ledarskap, att leda dig själv och andra skapa en fantastisk framtid!

Under hösten när Jupiter befinner sig i ditt 12:e hus åter igen kan du känna att du guidas på ett helt magiskt sätt, du hittar din inre röst och förbereder dig inför 2023 då Jupiter återigen träder in i Väduren.


Årets månförmörkelser och solförmörkelser sker i ditt 2: a och 8:e hus. Den första eclipseperioden sker mellan den 30/4 då det är nymåne i Oxen med delvis solförmörkelse och 16/5 då det är fullmåne med total månförmörkelse i Skorpionen.


Den andra eclipseperioden sker mellan den 25/10 då det är nymåne i Skorpionen med delvis solförmörkelse och den 8/11 då det är fullmåne i Oxen med total månförmörkelse. Så det är mycket fokus på dina värderingar under detta år. Vad värderar du? Vad är viktigt för dig och vad är det dags att släppa taget om? Din ekonomi är i blickfånget, både den du styr över själv och den du delar med andra.

Det ges många fina ekonomiska möjligheter för dig, eller din partner, under året. Det kan handla om löneförhöjning, lyckade investeringar, nya ekonomiska samarbeten eller andra ekonomiska frågor som blir aktuella. Du har också fantastiska möjligheter att utveckla dina talanger och att av dessa skapa möjligheter för att förändra din ekonomi. Väduren är ett ledartecken och detta året bidrar på ett fantastiskt sätt till att du blir din egen chef och arbetar med det du älskar!


30/10 och framåt går planeten Mars retrograd i ditt tredje hus för kommunikation och det är en perfekt tid för dig att lyssna inåt, hitta ditt kall och planera för de förändringar du önskar göra! Det är en perfekt tid för dig att ladda din energi, att boosta dig själv med det som inspirerar dig. Om du är intresserad av att skriva så är detta en perfekt tid för det. Likaså att skapa eller gå på olika kurser.


21/12 går Jupiter åter in i ditt första hus och så satsa på dig själv och din personliga utveckling 2023!


Ta tillvara på detta fantastiska år och skapa det drömliv du önskar!Oxen 20/4 – 21/5


Ett år av spännande möten med nya människor väntar!


Vid årets början är det en gynnsam tid för dig att fundera på vad du vill och vad du eftersträvar i livet. Venus är retrograd och i konjunktion till Pluto i ditt 9:e hus. Fundera på hur du vill utvecklas framåt. Vad längtar du efter? Vart vill du resa och vad vill du lära dig? Energin så här i början på året är för dig som en upptäcktsresa i ditt inre. Fånga dina största drömmar och din själs längtan.


Fram till och med 11/5 befinner sig Jupiter i ditt 11:e hus och det ger många fina möjligheter för dig att engagera dig, tillsammans med andra människor i det som verkligen betyder något för dig. Sök de människor som drivs av samma frågor som dig för att göra världen till en bättre plats. Under denna tid så möts även Jupiter och Uranus i en vacker sextil och du kan möta nya, spännande människor med samma intressen som du. Det kan vara människor från andra länder och ni kan mötas i det verkliga levet eller online, men spännande möten blir det. Det kan få dig att ta helt nya steg i livet, att gå din egen väg och det är en underbar frigörelse för dig att lyssna till din inre röst. Under denna tid möts även Jupiter och Neptunus i en konjunktion i ditt elfte hus och du kan känna att du börjar hitta ditt kall i livet, din själs längtan och känna en större tillit till vem du är och vad du vill.


Från 11/5 till 29/10 befinner sig Gurun, lyckoplaneten Jupiter i ditt 12:e hus, ditt innersta rum och det spirituella huset. Nu kan du verkligen hitta din inre intuition, hitta ditt livskall och låta dig guidas fram i livet. Andlighet, healing, astrologi och medial utveckling lockar dig och det är dags för dig att utveckla och använda dig av de gåvor du har inom dig själv.


Den 29/10 återvänder Jupiter till ditt 11:e hus och du söker efter att hitta din soultribe. I slutet av december går Jupiter återigen in i ditt tolfte hus och du guidas fram på ett fantastiskt sätt för att hitta och leva ditt kall.


Den första eclipseperioden sker mellan den 30/4 då det är nymåne i ditt eget tecken Oxen med delvis solförmörkelse. Det är en underbar tid för nystart för dig. Den sker i ditt 1: a hus och handlar om dig och din personliga utveckling. Den ger dig möjlighet att utvecklas och ta nya steg i livet. Sätt dig själv i första rummet och hitta ditt nya jag.


16/5 då det är fullmåne med total månförmörkelse i Skorpionen. Detta sker i ditt 7:e hus för relationer. När du själv förändras så förändras även dina relationer. Du kan komma att möta nya människor på livets väg som blir värdefulla för dig. Du kan också komma underfund med vilka relationer som är givande för dig och vilka som inte är det.


Den andra eclipseperioden sker mellan den 25/10 då det är nymåne i Skorpionen med delvis solförmörkelse. Detta sker i ditt 8:e hus för gemensamma finanser. Det är en underbar tid för nya ekonomiska samarbeten som kommer i din väg. Det är även en gynnsam tid för låneomläggningar, försäkringspremier och för din partners ekonomi. Nystarter inom det ekonomiska området är väldigt gynnsamt. 8:e huset styr även över vårt inre jag, det är en fin tid för healing, terapi och att lära känna dig själv bättre i djupet. Du är även mer intim i dina relationer och släpper människor närmare dig. I kärlek är du mer passionerad och närvarande.


30/10 vänder Mars retrograd i Tvillingarna, i ditt andra hus. När Mars vänder retrograd så är det dags att stanna upp och vänta in de resultat som kommer till dig. Det är inte en tid för att ta nya initiativ, utan snarare att skörda det du sått. Mars retrograd sker i ditt andra hus; huset för ekonomi och inneboende talanger. Detta sker samtidigt som dit tolfte hus är aktiverat så följ den guidning du får nu, även på ditt ekonomiska plan.


Den 8/11 då det är fullmåne i Oxen med total månförmörkelse. Denna vackra fullmåne med total månförmörkelse sker i ditt första hus! Du kan känna hur du snabbt tar nya kliv framåt i livet och satsar på dig själv, dina drömmar och visioner!


21/12 går Jupiter åter in i ditt tolfte hus och det ger dig fina möjligheter till att utvecklas på ett mer själsligt plan.Tvillingarna 22/5 – 20/6


Satsa på karriären i år!

Året börjar med att Venus är retrograd och möter Pluto i en konjunktion i ditt 8:e hus. Ditt 8:e hur har präglat de senaste åren för dig och du har lärt känna dig själv på ett mycket djupare plan än tidigare. Vad har du lärt dig? Vem har du blivit och vilka insikter har du gjort? Se ditt nya jag ta form och använd dig av din kloka inre röst för att sätta mål för året som kommer. 8:e huset styr också gemensamma finanser så det är bra för dig att i början av året fundera på vad du vill satsa på framåt. Hur ekonomiskt beroende eller fri vill du vara.


Året startar även med att du har Jupiter i ditt 10:e hus. Det är huset för din karriär och dina livsmål. Här skapas det underbara möjligheter för dig i din karriär och du kan nu sikta högt och nå dit du vill. Vad är viktigt för dig i din karriär? Vart vill du nå? Detta året bjuder dig på fina möjligheter att sikta mot stjärnorna. Se det som att din karriär är din livsväg framåt i livet. Hur vill du att din väg framåt ska se ut? Låt dig hitta inspirationen och sikta på dina drömmar. Jupiter bildar en fin transit till Uranus och du kan få spännande insikter och nya idéer under våren. Likaså möts Jupiter och Neptunus så din intuition är stark och kan ge dig känslan av att du hittar ditt kall. Följ den rösten.


Från 11/5 och till 29/10 går Jupiter in i ditt 11:e hus vilket gör att du får goda möjligheter att skapa kontakt med nya, spännande människor. Det kan vara i det riktiga livet eller via Internet. Sök din soultribe, de som engagerar sig i samma frågor som du. Denna aspekt kan göra dig mer intresserad av att kanske bo i en community, att vara med och bygga upp alternativa sätt att leva och bo på tillsammans med andra människor. Nya vänner kommer in i ditt liv.


Den 29/10 går Jupiter åter in i ditt karriärshus och du kan nu bli mer på det klara över på vad du vill satsa på framåt i livet.


Den första eclipseperioden sker mellan den 30/4 då det är nymåne i Oxen med delvis solförmörkelse i ditt 12:e hus. Det tolfte huset är det själsliga huset, ditt själsliga sökande och dina spirituella intressen. Många intressanta ämnen kan fånga ditt intresse nu och din intuition är mycket stark under denna tid och du blir så fint guidad framåt i livet om du lyssnar.


16/5 då det är fullmåne med total månförmörkelse i Skorpionen 6:e vilket ger dig möjlighet att förändra ditt liv utifrån de insikter som kommit till dig de senaste veckorna. Det är en fin tid för dig att skapa hälsosamma rutiner, ägna dig gärna åt meditation, yoga och träning så du håller kontakten med ditt inre. Fundera på hur dina dagar ska se ut för att du ska uppnå den allra bästa energin i ditt liv. Det kan vara dags att se över ditt arbetsliv, om det är för stressigt så behöver du skapa förändringar i ditt dagliga liv.

Den andra eclipseperioden sker mellan den 25/10 då det är nymåne i Skorpionen med delvis solförmörkelse i ditt 6:e hus. Nu är det en perfekt tid för att starta ett nytt arbete. Det är också en perfekt tid att skapa nya vanor för ditt dagliga liv. Du är mycket serviceminded, fundera på hur du kan ge den bästa servicen och att hjälpa andra.


Den 30/10 vänder Mars retrograd 24* i ditt eget tecken Tvillingarna i ditt 1: a hus. Dags att stanna upp! Detta ger dig en möjlighet att stanna upp och samla i hop dig. Samla i hop dig själv och din energi, stanna upp och samla i hop dig. Vilka steg vill du ta 2023? Lyssna på din inre röst och följ den! Under denna tid är det bäst att inte ta några nya initiativ utan istället vänta in resultaten av de initiativ du har gjort tidigare istället.


Den 8/11 då det är fullmåne i Oxen med total månförmörkelse 12:e och återigen blir din intuition starkare och du lockas av att lyssna inåt. Meditera gärna under denna tid och lyssna på den fantastiska guidning du får nu. Den visar dig vägen framåt i livet.


21/12 Jupiter åter in i Väduren och ditt 11:e hus och återigen aktiveras energin av att hitta din soultribe och nya vänner och vidga dina perspektiv och kanske även satsa på att bli mer internationell genom din karriär eller din livsplan. Det blir ett härligt, och socialt avslut på 2022


Kräftan 21/6 – 22/7


Satsa på dina stora drömmar i år!


Året börjar med att Venus retrograd bildar en konjunktion med Pluto i Stenbocken i ditt 7:e hus.

Det ger dig en möjlighet att verkligen känna efter vad du söker i dina olika relationer. Du har förändrats mycket de senaste åren och det kan vara dags för dig att även släppa taget i vissa relationer. Lyssna på ditt hjärta! En gammal kärlek kan dyka upp igen och det ger dig minnen och erfarenheter av att se hur du har förändrats.


Jupiter befinner sig i Fiskarna i ditt nionde hus fram till 11/5.

Detta är en mycket fin tid för dig att satsa på dina stora drömmar i livet. Det ger underbara möjligheter för studier. Det ger också fina möjligheter för att bli publicerad om du är en skrivande Kräfta. Lyssna till dina drömmar och satsa på det du verkligen har hjärtat med i.

Jupiter och Uranus kommer skapa en spännande transit till Uranus under våren och det är en perfekt tid för dig att tänka i nya banor och inspireras av nya spännande idéer och tankar. Kanske får du drömmar om att leva som digital nomad och skapa en större frihet genom att arbeta online? Jupiter möter även Neptunus så din intuition ger dig klar och tydlig guidning nu.


11/5 in i Väduren 10:e till 29/10 då Jupiter åter går in i ditt nionde hus. Jupiter i ditt 10:e hus ger dig oerhört fina möjligheter i karriären. Sikta högt och på det du verkligen önskar. Du är en sann ledare och det passar perfekt för dig att använda dig av ditt ledarskap. Du har mycket visdom inom dig, människor känner förtroende för dig så hitta din plattform i livet. Där du kommer allra bäst till din rätt!


29/10 går Jupiter åter in i ditt 9:e hus för stora drömmar i livet. Din längtan efter expansion är stark! En temaresa kan passa dig perfekt för att hitta ny inspiration om vem du är och vad du vill uppnå. Hitta dina nya drömmar och din nya riktning. Fundera på vad vill du lära dig och utveckla ditt ledarskap!

Den första eclipseperioden sker mellan den 30/4 då det är nymåne i Oxen med delvis solförmörkelse 11: e. Det ges fantastiska möjligheter för dig att träffa nya vänner och få nya drömmar och visioner. Du söker djupa och själfulla relationer, du längtar efter att hitta din soultribe, de du delar samma värderingar med och de du kan ha kul med.


16/5 då det är fullmåne med total månförmörkelse i Skorpionen i ditt 5:e hus. 5:e huset är så underbart och sprider ljus över din kreativitet och bidrar med en perfekt tid för kreativa projekt! Det skänker dig inspiration och får dig att drömma nya livsdrömmar! Det är en perfekt tid, även denna, för att resa och att träffa nya härliga människor i vackra miljöer! Kärleken kan dyka upp när du minst anar det!


Den andra eclipseperioden sker mellan den 25/10 då det är nymåne i Skorpionen med delvis solförmörkelse 5:e återigen aktiveras ditt 5:e hus och kreativiteten blomstrar! Det är en underbar tid att träffa nya vänner och för kärlek!


Den går 30/10 Mars retrograd i Tvillingarna i ditt 12:e hus. Blicka inåt och reflektera över ditt liv. Det är en underbar tid för att återkopplas med ditt mer själsliga liv. Hitta möjlighet för dig att vara själv, tona in, meditera, promenera och lyssna till din inre röst under årets sista kvartal.


Den 8/11 då det är fullmåne i Oxen med total månförmörkelse 11:e och återigen aktiveras denna underbara energi! Det ger dig möjligheter att träffa nya vänner, din soultribe. Du kan vilja hitta nya sätt att leva tillsammans med andra människor, kanske i härliga nystartade communitys. Roa dig, res och umgås med dina nya härliga vänner!


21/12 går Jupiter åter in i Väduren och ditt 10:e hus och du satsar för fullt på karriären inför 2023!


Lejonet 23/7 – 22/8


Satsa på din personliga utveckling i år!

Året börjar med Venus retrograd i konjunktion med Pluto i ditt sjätte hus. Det ger dig en möjlighet att fundera på hur ditt dagliga liv ser ut. Vad är viktigt för dig? Hur ser dina dagliga rutiner ut? Hinner du med din hälsa eller är det för mycket stress? Nu får du en möjlighet att bestämma dig för hur du vill att ditt liv ska se ut. Du kan vilja göra hälsosamma förändringar och få mer energi. Det ger dig också möjlighet för att byta arbete när du kommer fram till vad du verkligen vill.


Året börjar även med att du har Jupiter i Fiskarna i ditt 8:e hus. Jupiter är lyckoplaneten som får allt att expandera och skapar ett härligt flöde av överflöd och växande. I ditt 8:e hus skapar det underbara ekonomiska möjligheter. Nya, spännande ekonomiska samarbeten kan dyka upp. Tidigare investeringar kan bära frukt. Detta överflöd kan även komma genom din partners pengar. Jupiter bildar en fin aspekt till Uranus i februari och det kan bidra med nya spännande tankar, idéer och lösningar. Det passar dig perfekt att se på andra sätt att öka dina finanser. Se över dina banklån och värdepapper, det kan finnas mer pengar att tjäna för dig. Det är också en underbar tid för helande och läkande på ett djupare plan. Healing, regression och terapi får dig att växa i ditt inre. Jupiter bildar en konjunktion till Neptunus på vårkanten och det skänker fin inspiration och ett stort andligt intresse för dig. Du kan få olika spirituella upplevelser och din intuition är väldigt stark under denna tid.Den 11/5 går Jupiter vidare in i Väduren och ditt 9:e hus. Det är en underbar transit om verkligen får dig att utvecklas. Den expanderar din resa genom livet och din längtan efter visdom och att hitta ditt kall. Det kan få dig att vilja resa i väg på en längre resa för att inspireras. Då får du också möjlighet att möta människor med en helt annan bakgrund än du, vilket ökar din förståelse och ökar din visdom. Det ger också stora möjligheter i att bli publicerad om du ägnar dig åt att skriva. Dela dina gåvor med världen.


29/10 går Jupiter åter in i Fiskarna och ditt 8:e hus och ökar ditt ekonomiska flöde ännu en gång. Det skapas nya möjligheter för dig att tjäna pengar på olika sätt, att öka ditt ekonomiska flöde, kanske genom att du utvecklar dina inre talanger och startar eget?Den första eclipseperioden sker mellan den 30/4 då det är nymåne i Oxen med delvis solförmörkelse 10:e, huset för karriär. Du kan förvänta dig fina möjligheter som du kanske har väntat på. Nu siktar du framåt och får nya möjligheter.


16/5 då det är fullmåne med total månförmörkelse i Skorpionen 4:e hem och familj. Här aktiveras huset för hem och familj. Det skapas nya möjligheter för dig, kanske längtar di efter att förändra ditt hem? Eller kanske till och med flytta? Frågor som rör din familj kommer i fokus och du kan känna dig splittrad mellan att satsa på familjen eller på karriären. Fundera på vad du längtar efter att förändra. Det kan även ske förändringar för dina familjemedlemmar, kanske ett barn som är stort nog att flytta hemifrån? Eller ett nytt litet barn eller barnbarn är på väg?


Den andra eclipseperioden sker mellan den 25/10 då det är nymåne i Skorpionen med delvis solförmörkelse 4:e och aktiverar åter igen ditt hus för hem och familj. Det är en fantastisk ti för nystarter. Nytt hem, ny boendemiljö, ny familj det ger många möjligheter nu.

Den 8/11 då det är fullmåne i Oxen med total månförmörkelse 10 :e – återigen aktiveras vikten av att hitta balans mellan familj och karriär. Satsa på det du verkligen brinner för. Ta hand om dig själv, det är en fin tid för dig att satsa på nya steg i din karriär. Sikta högt detta år.


Den 30/10 går Mars retrograd i Tvillingarna i ditt 11: e hus. Mars vänder retrograd och det ger en fin möjlighet att få stanna upp och slutföra saker och ting. Livsdrömmar fördjupas. Likaså passar det perfekt att funder på vilka människor du har omkring dig och varför. Lyssna till din inre guidning och fundera på vad du önskar framåt i livet, hur ser den livsvision ut? Du är fint guidad och kan möta och utvecklas tillsammans med din soultribe. Stärk gärna kontakten med ditt inre genom meditation och mindfulness.


21/12 går Jupiter åter in i ditt 9:e hus och återigen fylls du av stora drömmar om att upptäcka livet och världens alla hörn.Jungfrun 23/8 – 23/9

Kärlek är årets tema för dig!


Venus och Pluto bildar konjunktion i Stenbocken i ditt 5:e hus i början av året och lägger grunden för ett spännande år.

Detta är ett underbart hus för nöjen, resor och kärleksaffärer. Det är gynnsamt för dig nu att stanna upp och reflektera över din kreativitet, vad önskar du skapa, hur kan din kreativitet komma till uttryck? Detta är ett härligt hus och i mitten av februari så är du mer klartänkt över vad du vill och satsa på kreativa projekt från mitten av februari.


Jupiter befinner sig i Fiskarna i ditt 7:e hus fram till den 11/5. Kärleken ler mot dig i år och det kan bli tal om förlovningen och giftermål. Kanske är det dags att ta din kärleksrelation till en ny nivå. Om du är singel så har du stora möjligheter under hela året att träffa kärleken. Även vad det gäller vänskapsrelationer så är dessa väldigt gynnsamma i år. Du har alla möjligheter att träffa nya spännande människor. Det skapas också möjlighet för nya spännande samarbeten för dig. Jupiter och Uranus bildar en fin aspekt i februari och det ser väldigt spännande ut för dig att träffa nya människor. Det kan vara människor med en helt annan bakgrund, etnicitet och kultur. Det kan vara människor som bor på andra platser i världen. Om du har möjlighet att resa under våren så kan det bli väldigt spännande för dig, då du kan få vänner för livet eller en underbar kärleksrelation kan skapas. Jupiter och Neptunus möts i konjunktion i ditt sjunde hus i april och det tyder på starka själsliga möten, nu kan det bli tal om att möta själsfränder och hitta nya vägar att vandra i livet!


11/5 går Jupiter in i Väduren och ditt 8:e hus till god tur, visdom, expansion och ett härligt ekonomiskt flöde. Nya härliga, riktigt bra finansiella samarbeten kommer till dig. Detta är också en transit som vittnar om att det kan vara din partner som plötsligt får det väldigt bra finansiellt så ni kan förvänta er goda nyheter.


Den 29/10 går Jupiter in i Fiskarna och ditt 7:e hus igen. Det ger en härlig känsla och fin utveckling gällande dina relationer, både i nya och gamla. Kärleken strålar mot dig och det kan bli tal om bröllop. Även dina vänskapsrelationer utvecklas på ett härligt sätt och du kan möta nya vänner.


Den första eclipseperioden sker mellan den 30/4 då det är nymåne i Oxen med delvis solförmörkelse 9:e hus vilket ger en härlig känsla av att din visdom expanderar, att se ditt liv ur ett högre perspektiv och att hitta din livsväg. Det är en underbar transit för att lära dig nya spännande ämnen eller kanske ett nytt språk. Det är också en ypperlig tid för att bli publicerad om du ägnar dig åt att skriva.


16/5 då det är fullmåne med total månförmörkelse i Skorpionen 3:e huset, huset för kommunikation, Det ger dig alla möjligheter att utveckla och lära dig mer. Du är lättlärd och nyfiken och du delar gärna dina tankar med människor du har i din närhet. Men det kan också vara så att du längtar efter meditation och mindfulness för att stilla dina tankar. Detta är också en härlig tid för dig att utveckla din sång och ditt skrivande om du ägnar dig åt det.


Den andra eclipseperioden sker mellan den 25/10 då det är nymåne i Skorpionen med delvis solförmörkelse 3:e hus och återigen passar det dig att ära dig nya färdigheter. Det är även en perfekt tid för kommunikation av olika slag. Men försök att inte fastna för mycket i detaljer, dela dina gåvor med världen.


30/10 Mars retrograd i Tvillingarna 10:e huset – mars älskar att gå framåt, men nu får han stanna upp och reflektera. Stanna upp och låt saker och ting falla på plats. Du blir mer medveten om vad du verkligen vill. Meditera på dina karriärsval.


Den 8/11 då det är fullmåne i Oxen med total månförmörkelse i ditt 9:e hus och åter blickar du mot dina stora mål i livet. Hur kan du hitta din mening med livet? Det kan passa dig perfekt att resa i väg på en längre resa, gärna med spirituella inslag för att se ditt liv ur ett högre perspektiv. Det är berikande för dig att lära känna människor som lever i en helt annan kultur och ett annat land, det vidgar dina perspektiv och inspirerar dig mycket.


21/12 går Jupiter åter in i ditt 8:e hus och ökar ditt ekonomiska flöde igen. Du växer och förändras och möter 2023 med en härlig kraft!Vågen 24/9 – 22/10


Nya spännande möjligheter i arbete och kärlek präglar ditt år!


Venus och Pluto inleder året med att vara i konjunktion i Stenbocken i ditt 4:e hus. Börja året med att verkligen fundera på vad du vill med ditt hem och din familj. Reflektera över dina livsval och dina relationer. Du kan komma fram till att du vill förändra ditt hem under året som kommer. Fundera även över dina relationer. Mycket handlar om ditt hem och din familj, dina pengar och din kärlek! Fundera på vad du vill förändra.


Januari börjar med att Jupiter befinner sig i Fiskarna i ditt 6:e hus. Det är en härlig aspekt och gynnar ditt dagliga liv och dina rutiner. Du får mycket gjort, men se till så du inte är för stressad. Du är fantastisk på att leda andra och att även ge service till andra, men se också till att du har hälsosamma rutiner så du inte stressar för mycket. Det är väldigt gynnsamt för dig med meditation, träning och mindfulness. Sakta ner på tempot om det lir för mycket i agendan.

Jupiter bildar en fin aspekt till Uranus i februari och du kan få nya spännande möjligheter i ditt arbete. Våga ta nya chanser och tro på dig själv. Jupiter och Neptunus möts i en konjunktion i april och du kan känna att du hittar ditt kall, att du blir mer klar över vilka gåvor du vill dela med världen och hur du bäst kan hjälpa människor. Satsa på det som engagerar dig.


Den 11/5 går Jupiter vidare in i Väduren till ditt 7:e hus för relationer! Nu skapas en helt underbar tid för dig och dina relationer. Om du är i en existerande relation kan det nu bli aktuellt med bröllop. Om du är singel så kan du förvänta dig romanser. Livet leker och du möter även nya vänner. Du är omtyckt och populär och din umgängeskrets expanderar nu. Du kan även få möjligheter samarbeta med nya människor, vilket blir riktigt lyckat!


Den 29/10 går Jupiter åter in i Fiskarna och ditt 6:e hus. Nu har du verkligen möjlighet att skapa en bättre hälsa. Det är även en tid med mycket arbete och om du söker arbete så kan du nu hitta det du söker, gärna där du får möjlighet att bidra med dina fantastiska ledaregenskaper.Den första eclipseperioden sker mellan den 30/4 då det är nymåne i Oxen med delvis solförmörkelse 8:e huset. Det är en perfekt tid för att starta på nytt. Att helas och läkas i ditt inre och att utveckla dina terapeutiska sidor. Du släpper människor närmare och visar fram mer av ditt inre jag. Det är också en ypperlig tid för ekonomi, framförallt vad det gäller olika ekonomiska samarbeten. Det kan även vara din partner som får fantastiska ekonomiska möjligheter och affärsmöjligheter.


16/5 då det är fullmåne med total månförmörkelse i Skorpionen 2: a hus. Detta ger dig en härlig nystart med din ekonomi och hur du tjänar pengar. Fundera på pengars värde och vad du är villig att ge för att tjäna de pengar du tjänar. Det är också en bra tid för dig att fundera på dina inre värderingar kopplat till ekonomi. Det är också en perfekt tid för dig att utnyttja dina talanger och att dela dina gåvor med världen. Det är en perfekt tid för dig att starta företag, om du redan har ett så får du nu ett härligt ekonomiskt flöde!Den andra eclipseperioden sker mellan den 25/10 då det är nymåne i Skorpionen med delvis solförmörkelse i ditt 2: a hus, huset för din ekonomi, dina värderingar och talanger. Saker och ting förändras och det är en perfekt tid för dig att fråga dig själv hur du ser på pengar. Hur du vill tjäna pengar och vad du är beredd att ge. Fundera även på vilka talanger du har att utveckla, vad har du för gåvor att dela med världen och hur kan du tjäna pengar på det?


Den 30/10 går Mars retrograd 24* Tvillingarna i ditt 9:e hus. Nu är det perfekt för dig att stanna upp och att slutföra dina olika projekt. Om du studerar så är det väldigt gynnsamt för dig att samla ihop dig och dina tankar. Du kan längta efter att utveckla ditt sökande om livet. Du är mer intuitiv och genomsyras av visdom. Du kan längta efter att göra en temaresa, gärna spirituell, och på resan fundera på vad vdu lära dig. Är det något du vill studera? Eller vill du lära och utveckla genom att resa på en längre resa och uppleva livet på andra platser? Fundera över ditt livs mening och utveckla din visdom! Studera? Utveckla?


Den 8/11 då det är fullmåne i Oxen med total månförmörkelse 8:e och återigen aktiveras nya ekonomiska möjligheter för dig och för din partner. Det är också en perfekt tid för dig med terapier av olika slag för att lära känna dina djupare sidor. Det sker förändringar djupt inom dig under denna tid och du söker efter djupare relationer och i kärlek blir du mer intim och släpper människor närmare dig.


21/12 Jupiter åter in i Väduren 7:e och aktiverar återigen ett härligt flöde i kärlek och relationer!Skorpionen 23/10 – 21/11


Ett år fyllt av kärlek!


Venus är retrograd i början av året och dessutom i sällskap med Skorpionens planet Pluto. Det ger dig en fin möjlighet att fundera på vad du önskar i ditt liv. Framförallt med fokus på dina relationer. Det ger dig en fin möjlighet att fundera på de människor du omger dig med i ditt dagliga liv. Är det människor som du växer tillsammans med, delar intressanta tankar och idéer med. Eller är det människor som påverkar dig negativt? Det tredje huset styr våra nätverk, bekanta och även våra syskon. Denna transit ger dig en möjlighet att känna in vilka du vill omge dig med och vad det tillför.


Jupiter befinner sig i Fiskarna i ditt 5:e hus fram till den 11/5. När detta hus aktiveras av expansiva Jupiter så skapas en underbar, kreativ och lekfull energi. Det ger dig fantastiska möjligheter för romans, flirt och en härlig boost i kärleken om du är i en relation. Om du är singel så har du stora möjligheter att träffa den du söker under detta år. Framförallt fram till maj eller efter oktober. Starta gärna kreativa projekt. Stick i väg på en härlig resa och njut av andra miljöer. Ha kul steppa ut från din trygghetszon.

Jupiter bildar även en spännande aspekt till Uranus i februari och du kan möta nya spännande människor. Även en spännande kärleksaffär kan dyka upp och det kan vara en person med en helt annan bakgrund an du själv. Det kan även vara en person från ett annat land, det ser riktigt spännande ut. Jupiter och Neptunus möts i en vacker konjunktion i april och det ger din kreativitet en underbar boost. Likaså ser kärleken oerhört spännande ut nu. Passa gärna på att resa under vårkanten då dina transiter är så spännande och gynnsamma.


Den 11/5 går Jupiter vidare in i Väduren till ditt 6:e hus. 6:e huset styr det dagliga livet, dina vanor och strukturer. Det ger dig fina möjligheter att få ett nytt spännande arbete. Det ger dig också ett fint flöde för dig att ta hand om din hälsa och välmående. Du får mycket gjort och fina möjligheter kommer in i ditt liv.29/10 går Jupiter åter in i Fiskarna 5:e hus och gynnar romans och kärlek. Din kreativitet är på topp så det är en perfekt tid för nya projekt. Planera in resor och nöjen under sista delen av året och njut!Den första eclipseperioden sker mellan den 30/4 då det är nymåne i Oxen med delvis solförmörkelse i ditt 7:e hus för relationer. Nu kan förändringar plötsligt skapas i dina relationer och fort kan det gå. Nymånen bidrar också till möjligheten att du träffar nya människor. Kärleken kan dyka upp! Det skapas också möjligheter för nya samarbeten för dig.


16/5 då det är fullmåne med total månförmörkelse i Skorpionen i ditt 1: a hus. Nu får du verkligen möjligheten att släppa taget om det som inte längre gynnar dig. Se det som en transformation en pånyttfödelse för dig! Utveckla dina finaste sidor och plocka fram ditt nya jag. Du har den säkerhet du behöver.

Den andra eclipseperioden sker mellan den 25/10 då det är nymåne i Skorpionen med delvis solförmörkelse och återigen aktiveras ditt 1: a hus. Du får en ny härlig kraftfull energi som bidrar till att du får möjlighet att starta om på nytt, livsövergripande. Du är kraftfull så gå in i livet med full kraft.


30/10 Mars retrograd 24* Tvillingarna 8:e Mars är planeten som styr vår drivkraft och motivation. Nu vänder han retrograd och det ger en möjlighet att stanna upp, ladda upp sin energi. Mars är retrograd i ditt åttonde hus så det kan vara dig själv du väljer att ta hand om nu. Terapi, regressioner och healing kan vara perfekta sätt för dig att ladda batterierna på. Likaså så avvakta det som rör din ekonomi. Vänta in de resultat du förväntar dig. Det kan vara samarbeten och utbetalningar av olika slag, där du helt enkelt bara kan vänta ut tiden. Det kan även vara gemensamma ekonomiska satsningar men där du helt enkelt får avvakta till en bit in i 2022.


Den 8/11 då det är fullmåne i Oxen med total månförmörkelse 7:e när du blir pånyttfödd, så smittar det även i dina relationer. Underbart år för dig att växa och befria dig från det som inte längre gynnar dig.


21/12 Jupiter åter in i Väduren 6:e och du lär ha fullt i almanackan av allt du vill hinna med. Passa på att boosta din hälsa under helgerna.


Skytten 22/11 – 21/12


Sommaren är som gjord för nöjen och kärlek!


Venus och Pluto bildar konjunktion i Stenbocken i ditt 2: a hus i början av året så under årets första månader passar det dig perfekt att fundera över din ekonomi och dina värderingar. Kanske har du förändrat dina värderingar gällande ekonomi och tryggheten kopplad till den. I år kan du skapa stora förändringar rörande din ekonomi. Kanske vill du investera istället för att spara, ta risker istället för att samla på hög? Låt dina beslut mogna nu i början av året.


Jupiter befinner sig i Fiskarna i ditt 4:e hus fram till den 11/5. Det gör att allt som har med hem och familj expanderar. Du kan vilja flytta till en ny plats, hitta ditt drömboende eller satsa på att renovera eller bygga ut. Det är goda möjligheter att din familj utökas, att du blir sambo, får barn eller barnbarn.

Jupiter bildar en spännande aspekt till Uranus i februari och du kan få en snilleblixt om hur du vill att ditt drömhem ska se ut. Du kan helt plötsligt tänka om helt och förändra ditt hem. Jupiter och Neptunus bildar en vacker konjunktion i april och det ger väldigt fina och kärleksfulla energier. Lyckan och kärleken ler mot dig.


Den 11/5 går Jupiter in i Väduren och ditt 5:e hus. Det är huset för resor, nöjen, romans och att njuta av livet. Kreativiteten är på topp och det är en perfekt tid att skapa olika kreativa projekt, kanske en egen business är på gång? Passa på att ha en underbar och rolig sommar.

Om du söker efter en ny spännande kärlek så håll ögonen öppna i sommar, det är mycket möjligt för dig att träffa en underbar partner.


Den första eclipseperioden sker mellan den 30/4 då det är nymåne i Oxen med delvis solförmörkelse i ditt 6:e hus. Det aktiverar en tid då du får möjligheter till att få ett nytt arbete eller att förändra dina arbetsuppgifter. Det är en perfekt tid för dig att skapa rutiner gällande din hälsa och ditt välmående. Du får ny möjlighet att heala din hälsa på ett djupare plan och att få bra rutiner för att ta hand om kropp och själ.

16/5 är det fullmåne med total månförmörkelse i Skorpionen i ditt 12:e hus. Det är en tid som är väldigt bra för dig att lyssna till din inre röst. Andlighet, meditation och esoteriska ämnen kan få dig att förstå dig själv och världen på ett djupare plan. Lyssna till din intuition så får du värdefull information om hur du kan förändra ditt liv.


Den andra eclipseperioden sker mellan den 25/10 då det är nymåne i Skorpionen med delvis solförmörkelse i ditt 12:e hus. Återigen aktiveras din längtan efter att fördjupa dig i livets mysterium. Det är en värdefull tid för meditation, att lyssna till din intuition och förstå dig själv på ett djupare plan


30/10 Mars retrograd 24* Tvillingarna 7:e hus

Mars vänder retrograd i ditt 7:e hus, huset för relationer av olika slag och även för samarbeten. Stanna upp och reflektera över dina relationer. Vilka fungerar och vilka fungerar mindre bra. Låt saker och ting ha en naturlig gång. Du behöver ladda din egen energi så att du själv har något att ge i dina relationer.


Den 8/11 är det fullmåne i Oxen med total månförmörkelse i ditt 6:e hus. Så återigen aktiveras fina möjligheter för dig inom det du ägnar dig åt på dagarna. På ditt arbete, med din hälsa och dina rutiner. Detta hus står också för att ge service åt mänskligheten och då det är fullmåne så fullbordas saker och ting. Så, fundera på vad du är beredd att släppa taget om.


Den 29/10 vandrar Jupiter åter in i Fiskarna 4:e och aktiverar huset för ditt hem och din familj. Flytt, renovering, inredning och att få ditt hem att växa är på agendan. Likaså kan din familj expandera på olika sätt. Det kan vara barn och barnbarn, att flytta i hop, att möta kärleken och få bonusbarn sorterar under detta hus.


21/12 går Jupiter åter in i Väduren i ditt 5:e hus och aktiverar dina kreativa sidor. Så du avslutar året med att roa dig, ha kul, vara kreativ och planera resor.


Stenbocken 22/12 – 19/1


Nya människor kommer in i ditt liv!


Året börjar med att Venus och Pluto bildar en konjunktion i ditt första hus. Det är en intensifiering av de förändringar du genomgått de senaste åren. En pånyttfödelse av dig med nya värderingar i livet och innebär ett år med stora förändringar för dig under året som kommer. Det är ditt 1: a hus, så ditt liv kan komma att förändras på många olika plan under året, för det förändrar vem du är och vart du är på väg. Så det påverkar ditt sätt att vara och leva. Det ger dig en mjukare energi och du pressar inte dig själv så hårt längre. En kärlek från förr kan dyka upp i början av året. Fundera på vad du önskar i relationer.


Jupiter befinner sig i Fiskarna i ditt 3:e hus fram till den 11/5. Det expanderar dina nätverk och du möter nya människor. Det är en oerhört gynnsam transit att nå ut med det du vill. Det gynnar kommunikation på alla plan; att tala, skriva, föreläsa, sjunga och att få människor att lyssna på dig.

Jupiter bildar en vacker aspekt till nytänkande Uranus i februari och bidrar till att spännande människor kommer in i ditt liv på olika sätt. Du möter människor som kommer med nya tankar och idéer och som inspirerar dig att tänka utanför boxen.

Jupiter och Neptunus möts i en konjunktion i ditt tredje hus i april och det ger verkligen ditt mentala jag en rejäl boost. Det är en oerhört fin tid för dig att tala, skriva, sjunga och att göra din röst hörd. Du kan hitta ämnen som verkligen intresserar dig som du vill lära dig mer om eller lära ut till andra. Om du har skrivdrömmar så passa på att skriva nu med denna härliga inspiration som skapas i ditt kommunikativa hus.


11/5 går Jupiter vidare in i Väduren och ditt 4:e hus och aktiverar det som har med ditt hem och din familj att göra. Du kan längta efter att skapa ditt drömhem genom renovering, inredning eller genom att du flyttar. Det ger god tur gällande allt som rör ditt hem. Det belyser och expanderar även din familj. Du kan förvänta dig tillökning, kanske genom barn, barnbarn eller bonusbarn. Du kan också längta efter att hitta dina rötter så sommaren är perfekt till att ägna dig åt släktforskning.


Den 29/10 går Jupiter åter in i Fiskarna och ditt 3:e hus. Det ger en härlig boost för dig. Det är en tid som passar perfekt för dig att sträcka ut handen och träffa nya människor. Skapa olika projekt som har med kommunikation att göra. Att skriva, att lära ut att gå på kus och att vidga dina nätverk av bekanta.Den första eclipseperioden sker mellan den 30/4 då det är nymåne i Oxen med delvis solförmörkelse i ditt 5:e hus. Det aktiverar din kreativitet på ett helt fantastiskt sätt. Du är fylld av idéer. Det ger dig också en känsla av att du vill njuta mer av livet. Res, roa dig och träffa nya människor och det är också en underbar tid för romantik. Så söker du kärleken så är det under kommande månader den där underbara människan kan dyka upp i ditt liv!


16/5 då det är fullmåne med total månförmörkelse i Skorpionen i ditt 11:e hus. Det skapar möjligheter för dig att möta nya människor som har samma brinnande passion som du har för det som intresserar dig i livet. Det ger dig fina möjligheter att träffa din soultribe och att växa tillsammans, antingen online eller i det verkliga livet.


Den andra eclipseperioden sker mellan den 25/10 då det är nymåne i Skorpionen med delvis solförmörkelse i ditt 11:e hus. Återigen aktiveras dina möjligheter att träffa nya människor som delar dina intressen och dina livsdrömmar. Din intuition ökar och du gör nya insikter om vad som är viktigt och värdefullt för dig.


30/10 går Mars retrograd 24* Tvillingarna i ditt 6:e hus. Nu är det dags att stanna upp och inte rusa framåt. Nu har du möjlighet att bygga upp din egen energi, din hälsa, att satsa på rätt kost och att ladda batterierna. Fundera på hur du använder din energi på dagarna, är det något du kan förändra så du blir mer centrerad och inte läcker energi på det som inte är viktigt.


Den 8/11 är det fullmåne i Oxen med total månförmörkelse i ditt 5:e hus och återigen aktiveras härliga energier för dig. Din kreativitet är på topp och du kan känna att dina drömmar manifesteras en efter en nu och att saker och ting sker snabbt. Det är också en underbar energi för dig att roa dig, resa och att njuta av livet!

21/12 Jupiter åter in i Väduren 3:e och återigen aktiveras ditt kommunikationshus, så det är en perfekt tid att lära dig nya spännande ämnen, gå på kurs och möta nya spännande människor.Vattumannen 20/1 – 18/2


Detta är ett underbart år för att utveckla dina inre talanger och dina resurser ökar!


Venus och Pluto möts i en konjunktion i ditt tolfte hus i början av året och din intuition är kraftfull och det passar dig väldigt bra att få lite extra tid för dig själv så du kan lyssna till ditt inre och ställa dig själv frågan om vad du verkligen längtar efter.

Under det gångna året så har du förändrats, fått nya livsmål och drömmar. Den första tiden på 2022 passar dig perfekt att lyssna till din intuition, reflektera och hitta din sanna livsväg. Fundera över dina värderingar, vad är det som är viktigt för dig? Hitta din andliga resa och de människor du vill ha i ditt liv.


Jupiter befinner sig i Fiskarna i ditt 2: a hus i första delen av året. Fundera på dina inneboende egenskaper, talanger och resurser. Fundera på dina värderingar, vad är viktigt för dig? Hur ser din trygghet ut, är den beroende på hur det ser ut på ditt bankkonto? Eller känner du trygghet i att du vet att du alltid klarar dig tack vare att du vet vem du är och vad du kan? Vad är du bra på, vad kan och vill du utveckla med? Nu är det en perfekt tid för dig att bygga upp och expandera din ekonomi. Satsa på det du brinner för och hitta ditt ekonomiska flöde i det du gör, kanske genom att driva ditt eget företag. Denna transit är perfekt för att bygga upp din ekonomi på olika sätt. Genom företagande, genom spännande investeringar och att låta dina pengar arbeta för dig. Jupiter bildar en fin aspekt till Uranus i februari så du kan få många nya, spännande tankar och idéer under den tiden, skriv gärna ner de insikter som kommer till dig.

Jupiter och Neptunus möts i konjunktion i april och det ökar din intuition mycket. Detta är också en fin aspekt för dig att utveckla dina inre resurser och att låta ditt självförverkligande även bli något du kan försörja dig av. Vilka gåvor vill du dela med världen?Den 11/5 går Jupiter in i Väduren och ditt 3:e hus. Det är en underbar transit för dig att nå ut med det du vill. Genom bekanta, genom nya nätverk och genom att tala, föreläsa och skriva. Det är en perfekt tid för att undervisa och att lära dig nya saker.


Den 29/10 går Jupiter åter in i Fiskarna till ditt 2: a och återigen kommer din förmåga att utveckla dina talanger och dela dina gåvor med världen i fokus. Din ekonomi får en underbar boost!Den första eclipseperioden sker mellan den 30/4 då det är nymåne i Oxen med delvis solförmörkelse i ditt 4:e hus. Det bidrar med nya möjligheter gällande hem och familj. Det kan handla om att skapa ditt drömhem, om att renovera, bygga om eller att flytta till ett annat hem. Det påverkar din familj på ett spännande sätt och du värnar om dina nära och kära. Din familj kan utökas på olika sätt. Det är också en spännande tid för dig att söka dina rötter och få en större förståelse för vem du är.


16/5 är det fullmåne med total månförmörkelse i Skorpionen i ditt 10:e hus. Det är huset för din karriär. Du kan nu få fundera på om du gör det du älskar och om du kommer till din rätt i det arbete du utför. Denna transit bidrar med fina möjligheter så satsa på att göra det du verkligen drömmer om!


Den andra eclipseperioden sker mellan den 25/10 då det är nymåne i Skorpionen med delvis solförmörkelse i ditt 10:e hus. Återigen aktiveras möjligheterna för dig att bli mer klar över vad du vill i din karriär. Drömjobbet kan dyka upp och det är bara att ta chansen!

30/10 går Mars retrograd 24* Tvillingarna i ditt 5:e hus. Detta hus styr din kreativitet och det är en perfekt möjlighet för dig att stanna upp, lyssna inåt och låta din kreativitet få växa och utvecklas i lugn och ro. Kanske är det dags att skapa eget företag och utveckla dina inre talanger? Känn efter i en eventuell kärleksaffär om denna relation är vad du söker. Det är en fin tid för dig att ladda batterierna, att fylla dig med energi inför året som kommer. Det är också en härlig tid för dig att fundera på vilka resor du vill göra framåt.


Den 8/11 då det är fullmåne i Oxen med total månförmörkelse i ditt 4:e hus för hem och familj. Det är en fin tid för allt som rör ditt hem och din familj. Du kan längta efter att skapa en oas hemma hos dig själv och fylla den oasen med dina nära och kära. Du kan få en större förståelse för dig själv genom att släktforska och förstå de mönster du lever upp till.


21/12 går Jupiter åter in i Väduren och ditt 3:e hus och du riktar ditt fokus på att nå ut med dina tankar och idéer. Det kan vara genom att undervisa, att föreläsa, att ingå i olika nätverk.

Du möter nya spännande människor på din väg!


Fiskarna 19/2 – 20/3


Me myself and I är mottot för ditt 2022!


Venus och Pluto inleder året med att bilda en konjunktion i Stenbocken i ditt 11: e hus.

Det är en underbar tid för dig när du möter nya människor. Du kan verkligen känna att du hittar din soultribe nu. Dina kontakter ökar och du kan träffa människor från andra delar av världen med samma andliga intresse som du har. Du möter nya vänner och hittar nya nätverk, det kan även ske via internet. Kärleken är gynnsam för dig hela året, likaså de relationer till andra människor som skapas nu.


Jupiter befinner sig i Fiskarna i ditt eget tecken och ditt första hus, stora delar av året. Detta är ett underbart spännande år för dig! Jupiter befinner sig i ditt första hus under stora delar av året och bidrar med att ditt liv expanderar! Underbara förändringar sker djupt inom dig och du drömmer nya drömmar och får nya visioner om ditt liv. Det är en perfekt tid för dig att skapa din livsvision.

Jupiter bildar en fin aspekt till Uranus i februari och det ger dig underbar inspiration, kreativitet och nya insikter. Det är en perfekt tid för dig att satsa på skrivande, så om du har författardrömmar så använd denna energin. Det är också en perfekt tid för dig att gå på kurs eller att själv undervisa.

Jupiter och Neptunus bildar en vacker konjunktion i ditt 1: a hus i april. Det är en helt underbar transit och den sker i huset för dig själv, din image, ditt personliga växande och du kan verkligen känna att du hittar ditt kall nu. Lyssna till din intuition och följ den.


Den 11/5 går Jupiter vidare in i Väduren och ditt 2: a och nu är det dags för dig att fundera över dina värderingar. Vad är värdefullt för dig och vad är det inte. Det handlar också om hur du ser på din ekonomi och vad du vill göra. Detta är en underbar tid för dig att verkligen utveckla dina gåvor och att dela dom med världen. Dessutom är det mycket gynnsamt för dig att satsa på att bygga upp eget företag. Du har ett härligt flöde gällande din ekonomi i år. Så tro på dig själv

Den 29/10 går Jupiter åter in i ditt eget tecken Fiskarna och ditt 1: a hus, så du fortsätter att utvecklas, att växa och att ta nya steg i livet.


Den första eclipseperioden sker mellan den 30/4 då det är nymåne i Oxen med delvis solförmörkelse i ditt 3:e hus. Det ger nya möjligheter att lära dig, att undervisa, att skriva och kommunicera på olika sätt. Det ger dig mycket att samarbeta med andra människor som har samma intressen som du har. Denna tid är också gynnsam för resor, korta som långa och du får inspiration av att se nya platser och möta nya människor.


16/5 då det är fullmåne med total månförmörkelse i Skorpionen 9:e vilket aktiverar din längtan att förstå livet ur ett högre perspektiv, så studier inom astrologi, filosofi, mystik och esoteriska ämnen är värdefulla. Likaså ger det dig mycket att resa i väg till fjärran platser och möta andra människor och kulturer. Om du ägnar dig åt att skriva så är detta en perfekt tid för publiceringar av olika slag, du kan nå ut med dina böcker nu.Den andra eclipseperioden sker mellan den 25/10 då det är nymåne i Skorpionen med delvis solförmörkelse i ditt 9: e hus så återigen aktiveras dina möjligheter att publicerar. Detta är en period av sökande och du kan lära dig mycket om Universums mysterier nu. Även nu är en längre resa till andra kulturer väldigt gynnsam. En temaresa till kraftplatser och tempel passar perfekt. Om inte annat så kan du besöka spännande platser i Sverige, kloster, kraftplatser och liknande, det vidgar dina perspektiv.


30/10 går Mars retrograd i Tvillingarna i ditt 4:e hus

Under denna retrograd passar det dig perfekt att ladda batterierna och funderar på vad du vill göra med din hemsituation. Kanske funderar du på att bygga om, renovera eller förändra ditt hem? Det är också en tid som passar dig bra att fundera på hur ditt drömhem skulle se ut, kanske längtar du efter att flytta, till en annan plats eller till ett annat land? Följ din längtan och låt den energin leda dig hem. Det är också en gynnsam tid för dig att ägna dig åt din familj och din släkt, att hinna med det där samtalet eller det där besöket som du kanske har väntat med.

Den 8/11 då det är fullmåne i Oxen med total månförmörkelse 3:e och du möter nya människor och får nya intressen. Din kommunikationsförmåga ökar och det kan ta sig uttryck i föreläsningar, sånguppträden eller genom att du skriver. Det är också en spännande tid för dig att gå på kurser av olika slag och att möta nya människor.


21/12 Jupiter åter in i Väduren 2: a hus och det är dina inre resurser och din ekonomi som blomstrar.

Astrolog Helena-Magdalena Ivekrans-Nätt Författare, föreläsare, medium, astrolog på tidningarna Nära och Tara. Helena-Magdalena driver även https://www.thelighthouseonsala.com/3 284 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page